Pengenalan Atas Kasta: Sangkar Emas Perempuan Bali Dulu, Kini dan NantiBrenda Yanti | Dec 28, 2017 | Gender Pada masyarakat Hindu di Bali, terjadi kesalahpahaman kasta di Bali dan kekaburan dalam pemahaman dan pemaknaan warna, kasta, dan wangsa yang...