Pengenalan atas Kasta: Sangkar Emas Perempuan Bali Dulu, Kini, dan Nanti